Talent Internship

TALENT INTERNSHIP – TỔNG KẾT

10

08/2021

TALENT INTERNSHIP – TỔNG KẾT

Sau hơn 1 tháng tuyển sinh sôi nổi, những gương mặt sáng giá đầu tiên của chương trình Talent Internship 03 đã lộ diện. Các bạn đến từ trường Đại học Kinh tế Tp.HCM thông qua chương trình hợp...

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI ĐH KINH TẾ TP.HCM VÀ ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING

10

08/2021

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI ĐH KINH TẾ TP.HCM VÀ ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING

Sau hơn 1 tháng tuyển sinh sổi nổi, những gương mặt sáng giá đầu tiên của chương trình Talent Internship 03 đã lộ diện. Các bạn đến từ trường Đại học Kinh tế Tp.HCM thông qua chương trình hợp...

[TALENT INTERNSHIP 02] GIAI ĐOẠN MENTORING 1:1

10

08/2021

[TALENT INTERNSHIP 02] GIAI ĐOẠN MENTORING 1:1

Sau hơn 1 tháng tuyển sinh sổi nổi, những gương mặt sáng giá đầu tiên của chương trình Talent Internship 03 đã lộ diện. Các bạn đến từ trường Đại học Kinh tế Tp.HCM thông qua chương trình hợp...

CÂU CHUYỆN CỦA LINH – THỰC TẬP SINH TALENT INTERNSHIP PROGRAM 01

10

08/2021

CÂU CHUYỆN CỦA LINH – THỰC TẬP SINH TALENT INTERNSHIP PROGRAM 01

Sau hơn 1 tháng tuyển sinh sổi nổi, những gương mặt sáng giá đầu tiên của chương trình Talent Internship 03 đã lộ diện. Các bạn đến từ trường Đại học Kinh tế Tp.HCM thông qua chương trình hợp...

[TIP03] ỨNG CỬ VIÊN ĐẾN TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

10

08/2021

[TIP03] ỨNG CỬ VIÊN ĐẾN TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Sau hơn 1 tháng tuyển sinh sổi nổi, những gương mặt sáng giá đầu tiên của chương trình Talent Internship 03 đã lộ diện. Các bạn đến từ trường Đại học Kinh tế Tp.HCM thông qua chương trình hợp...

[TALENT INTERNSHIP 03] HÉ LỘ NHỮNG GƯƠNG MẶT ĐẦU TIÊN TRONG ĐỘI HÌNH KHỦNG TIP03

10

08/2021

[TALENT INTERNSHIP 03] HÉ LỘ NHỮNG GƯƠNG MẶT ĐẦU TIÊN TRONG ĐỘI HÌNH KHỦNG TIP03

Sau hơn 1 tháng tuyển sinh sổi nổi, những gương mặt sáng giá đầu tiên của chương trình Talent Internship 03 đã lộ diện. Các bạn đến từ trường Đại học Kinh tế Tp.HCM thông qua chương trình hợp...