Sales Coaching

NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA KHÓA HỌC SALES COACHING 14

10

08/2021

NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA KHÓA HỌC SALES COACHING 14

Những buổi học đầu tiên của Sales Coaching 15 tại văn phòng mới của TNT Land Group  đã chính thức “lên sóng”. Tuy sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ, khi đa số các bạn đều là “lính mới” ở lĩnh...

[SALES COACHING 13] KIỂM TRA THỰC HÀNH CUỐI KHOÁ

10

08/2021

[SALES COACHING 13] KIỂM TRA THỰC HÀNH CUỐI KHOÁ

Những buổi học đầu tiên của Sales Coaching 15 tại văn phòng mới của TNT Land Group  đã chính thức “lên sóng”. Tuy sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ, khi đa số các bạn đều là “lính mới” ở lĩnh...

SALES COACHING 2021 CÓ GÌ MỚI

10

08/2021

SALES COACHING 2021 CÓ GÌ MỚI

Những buổi học đầu tiên của Sales Coaching 15 tại văn phòng mới của TNT Land Group đã chính thức “lên sóng”. Tuy sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ, khi đa số các bạn đều là “lính mới” ở lĩnh...

KẾT THÚC GĐ1 ĐÀO TẠO TẬP TRUNG – SẴN SÀNG GĐ2 TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ

10

08/2021

KẾT THÚC GĐ1 ĐÀO TẠO TẬP TRUNG – SẴN SÀNG GĐ2 TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ

Những buổi học đầu tiên của Sales Coaching 15 tại văn phòng mới của TNT Land Group đã chính thức “lên sóng”. Tuy sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ, khi đa số các bạn đều là “lính mới” ở lĩnh...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP QUẢN LÝ: TỔ CHỨC & ĐIỀU HÀNH CUỘC HỌP

10

08/2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP QUẢN LÝ: TỔ CHỨC & ĐIỀU HÀNH CUỘC HỌP

Những buổi học đầu tiên của Sales Coaching 15 tại văn phòng mới của TNT Land Group đã chính thức “lên sóng”. Tuy sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ, khi đa số các bạn đều là “lính mới” ở lĩnh...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP QUẢN LÝ: KỸ NĂNG TUYỂN DỤNG

10

08/2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP QUẢN LÝ: KỸ NĂNG TUYỂN DỤNG

Những buổi học đầu tiên của Sales Coaching 15 tại văn phòng mới của TNT Land Group đã chính thức “lên sóng”. Tuy sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ, khi đa số các bạn đều là “lính mới” ở lĩnh...